Czas żałoby

Trudny okres dla wielu ludzi przynoszą wszelkiego rodzaju choroby i wypadki, które są nieodłącznym elementem życia. Na całym świecie każde społeczeństwo na wiele sposobów stara się przetrwać czas kiedy ich bliscy odchodzą na zawsze. Jest to bardzo trudny i smutny moment, a obrzędów i tradycji jest dużo, że często są one zupełnie inne w różnych częściach globu.

Dawne plemiona nordyckie i słowiańskie miały zwyczaj palenia zmarłych wraz z ich dobytkiem aby bliskim niczego nie brakowało w podróży do Nawii czy Valhalli. Różnice w rejonach opierały się na stylu życia jakie prowadziły społeczności. Po ceremoniach często rodziny i przyjaciele zasiadali do stołów i ucztowali z radością, że ich bliski trafił do dobrego miejsca wedle ich wierzeń.

Po drugiej stronie świata w krajach Ameryki Łacińskiej mamy do czynienia z kultem śmierci gdzie jest ona czczona niczym bożek, a samo przejście z jednego świata na drugi nie istnieje jako tabu. Ceremonie tam przygotowywane są często radosne, a każdy lokalny zakład pogrzebowy ma w swojej ofercie malowanie zmarłych aby wyglądali jak najlepiej i wciąż jak żywi. Wracając jednak nad Wisłę gdzie ceremonie wypełnione są smutkiem i żalem po bliskich można zauważyć podobieństwa do wcześniejszych form czczenia zmarłych. Dla Polaków bardzo ważne jest aby przejść ten moment często w poważny sposób, a każdy zakład pogrzebowy w Krakowie, Warszawie czy innym wielkim mieście posiada szeroką gamę usług pomocnych do godnego przejścia tej drogi. Wciąż najczęstsze są tradycyjne pogrzeby choć coraz większe jest zainteresowanie kremacją. Schematycznie zauważamy również, że nieodłączną jest konsolacja, dzięki której możemy wspomnieć zmarłego w najbliższym mu gronie i oddać ostatni hołd bardzo często w sposób jaki byłby przyjemny i bliski osobie, której już z nami nie ma.